Hemtjänst passar många i Stockholm

Att man blir äldre och att kroppen inte längre fungerar som den en gång gjort är något som drabbar oss alla och är något som ses som normalt. De flesta av oss kommer till en punkt i livet då vi behöver viss hjälp för att klara av vardagen på äldre dagar och även då leva de liv som vi vill. En hjälp som både är nödvändig och som vi har rätt till att få; men som kommer i olika skepnader och former. En av de populäraste formerna av denna hjälp kallas för hemtjänst och just denna form har många fördelar jämfört med andra typer.

Först och främst då det kommer till hemtjänst och fördelarna med denna vårdform är att man som gammal slipper lämna sitt hem utan att man även fortsättningsvis och med hjälp under valda tider på dygnet kan leva i sitt trygga hem och där få den assistans som man behöver. Denna hjälp kan inkludera allt ifrån städning, hjälp med tvätt, matlagning, toalettbesök, medicinering och uppstigning ur sängen. Här ska man även inkludera promenader samt hjälp med handling av dagligvaror. Kort sagt – hemtjänst innebär att livet fortsätter i vanlig ordning; men där man som äldre hela tiden får besök under de tider på dygnet då något man inte klarar av på samma sätt som förr ska genomföras.

Hemtjänst är något som beviljas av den kommun man tillhör – bor man exempelvis i Stockholm så kommer man som gammal att få träffa en handläggare som genomför en grundlig genomgång kring vilka behov som finns och därefter så får man den ersättning som täcker kostnaden för dessa behov.

Är man då i och med detta bunden till den hemtjänst som erbjuds av kommunen? Nej, det är man inte – även om Stockholm kan erbjuda fin hemtjänst i kommunal regi så finns det även privata alternativ att vända sig till som äldre.

Privat hemtjänst fungerar i Stockholm

Något som många också väljer i dagsläget då dessa privata alternativ inom hemtjänst ofta kan erbjuda någonting extra jämfört med det som kommunen kan göra. Detta beroende på att kommunen har en plan som måste följas medan de privata alternativen inom hemtjänst kan utforma mer individuella och personanpassade lösningar som skräddarsys efter de behov som finns.

Det kan innebära att en person i Stockholm har större önskemål kring att få vistas i den friska luften vid finare väder och medan en annan person kanske har ett större behov att hjälp inomhus – städning, hjälp med att läsa dagstidningen eller fler och längre duschar. Hemtjänst i privat regi kan av den anledningen – trots ett lite sämre rykte – vara att föredra i Stockholm; förutsatt naturligtvis att man som anhörig och som kund hittar rätt företag.